Sunday, September 20, 2009

നീ എന്നെ പ്രണയിക്കുക....പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക....

നിന്റ്റെ പ്രണയത്തിനു മുല്ല പൂവിന്റ്റെ സുഗന്തമാണ് ...
എനിക്കത് പാല പൂവിന്റ്റെ ലഹരിയാണ്...

നീ എന്നെ പ്രണയിക്കുക....
പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക....

എന്റ്റെ മനസ്സ് തേങ്ങുംപോളൊക്കെയും...
എന്നെ നിന്റ്റെ നെച്ചോട് ചേര്‍ത്ത് ഇറുകി പിടിക്കുക..
എന്റ്റെ നിറുകയില്‍ നീ നിര്‍ത്താതെ ച്ചുംബിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക..

നിന്റ്റെ കരവലയ്ത്തിനുള്ളില്‍
കളി പാട്ടം നഴ്ട്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെപ്പോലെ
എനിക്ക് വാവിട്ടു കരയണം..

നിന്റ്റെ കരവലയത്തില്‍ നിന്നും
കൌസലകാരിയായ കാമുകിയെപ്പോലെ
എനിക്ക് കുതറി മാറണം...

നിനക്ക് മായിക്കാനായി...
നെറ്റിയില്‍ എനിക്കൊരു വലിയ ചുമന്ന കുക്കുമ പൊട്ടു തൊടണം
നിനക്ക് പൊട്ടിക്കാനായി..
കയ് നിറയെ എനിക്ക് കുപ്പിവളകള്‍ ഇടണം....

എനിക്ക് നിന്റ്റെ പ്രണയിനിയാവണം ...നിന്റ്റെ മാത്രം പ്രണയിനിയാവണം ..

നിനക്ക് അല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും
എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രണയിക്കാനാവില്ലന്നറിഞ്ഞിട്ടും ...
കാര്‍മേഘങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ മറഞ്ഞു നിന്ന്
എന്നെ ഒളിഞ്ഞു മാത്രം നോക്കുന്നുവോ നീ ...??

http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=27013054&tid=5381631783287316725

Thursday, September 10, 2009

കവിത ഓണക്കോടിയായി തന്ന കൂട്ടുകാരന്..

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ
അക്ഷരങ്ങളാല്‍ നീ തന്ന ഈ ഓണകോടി കൊണ്ട്
ഞാന്‍ എന്റ്റെ ഹ്രദയത്തെ പുതപ്പിക്കുന്നു

ഇതിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തെയും
പൂത്തോട്ടത്തിലെ ഓരോ പൂവിന്റ്റെയും
പേരിട്ടു ഞാന്‍ വിളിക്കും

ഈ കവിതകൊണ്ട്‌
എന്റ്റെ ഹ്രദയത്തില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങനെ
ഒരിക്കലും മായാത്ത ഒരു പൂക്കളം തീര്‍ക്കും..

ഇനിയുള്ള ഓരോ ഓണത്തിലും
നിലാവിനോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടും
ഞാന്‍ പറഞ്ഞുകൊന്ടെയിരിക്കും
നീ തന്ന ഈ ഓണകൊടിയുടെ കഥ


http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=27013054&tid=5375377597916971963

ഇങനെയും ഒരു ഓണം...?? (ഒരു നുണ കഥയും ??)


എല്ലാവരും ഓണത്തെ കുറിച്ചു പറയുന്നു ...
കേട്ട് കേട്ട് എന്റ്റെ തലയ്ക്കു ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു..

ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ നുറു നാവുകള്‍ ഉള്ള
നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരിയെ എന്തിനോ മനപൂര്‍വ്വം
ഞാന്‍ ഒഴിവാക്കുന്നിപ്പോള്‍...

നീല കണ്ണുകളും ..സ്വര്‍ണ്ണ മുടിയും ഉള്ള കൂട്ടുകാരിയോട്
ഞാന്‍ എന്തോ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ...

എന്ക്കിലും വീഞ്ഞിനെക്കാള്‍ മധുരം പായസത്തിനു ഉണ്ടെന്നു
ഓണത്തിന്റ്റെ അന്ന് അവളോട്‌ വെറുതെ തര്‍ക്കിക്കാനായി
എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം കണ്ടെത്തണം....

ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന
എല്ലാവരോടും ഉള്ള വാശി തീര്‍ക്കാന്‍ എന്നപ്പോലെ
പിന്നെ ആ മഞ്ഞുമലകളില്‍
ഇത്തിരിനേരം ആരും കാണാതെ എനിക്ക് ഒളിക്കണം...

പിന്നെ എല്ലാവരെയും അസുയപ്പെടുത്താന്‍.....
ഒരുപാടു വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കനമെനിക്ക് ...
അതുകേട്ട് ....നാട്ടില്‍ ഉള്ള കൂട്ടുകാരി അസ്സുയപെട്ടു പറയണം ...
ഞാന്‍ എന്ത് ഭാഗ്യവതി എന്ന്....

അവള്‍ മാത്രമോ....
എല്ലാവരെയുംകൊണ്ടും ..പറയിക്കും ഞാന്‍ ....
ഞാന്‍ എന്ത് ഭാഗ്യവതി എന്ന്....

അങ്ങനെ... നോക്കു...എനിക്കും ഒരു ഓണകഥ ഉണ്ടായതു....
അവസാനിച്ചിട്ടില്ല..
തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കഥ ..ഇങ്ങനെ...


http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=27013054&tid=5375867353060532469

Friday, September 4, 2009

.....പ്രണയം.....വെറുതെ ചില കുറിപ്പുകള്‍


''പിരിയുമ്പോള്‍ ഈറന്‍ അണിയാത്ത
എന്റ്റെ കണ്ണുകളില്‍ ഞാന്‍ ഒളിപ്പിച്ചത്
ഒരു സാഗരമെന്നു നീ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു
ഒരിക്കല്‍ എന്ക്കിലും....
നീ എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു എന്ക്കില്‍''
...........................
''ഞാന്‍ നിന്റ്റെ രാധ ആയിരുന്നില്ല..
നിന്റ്റെ ഗോപികമാരില്‍ ഒരാള്‍ പോലും
ആകുവാനുള്ള യോഗ്യതപ്പോലും
എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല....
രാമനെ എപ്പോളോ
അറിയാതെ പ്രണയിച്ചുപ്പോയ
ആ ശൂര്‍പ്പണക മാത്രമായിരുന്നു ഞാന്‍....
ആ ഞാന്‍ എന്ത് പ്രിതിക്ഷയായിരുന്നു
നിനക്ക് ബാക്കി താരേട്ടിയിരുന്നത്...??? ''
.........................
"പ്രണയം ഹൃദ്യമായമണ്ടത്തരമാണെന്ന് ..
എന്തിനാണ് നീ ആവര്‍ത്തിച്ച്
നിന്റ്റെ ഹ്രദയത്തെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌...
പ്രണയത്തിനു നിന്നെ തോല്പ്പിക്കാനായില്ലന്നു
നിനക്ക് സ്വയം വിശ്വസ്സിച്ച്‌ ആശ്വസിക്കാനോ...???"
......................
''ഒരിക്കലും കാണാത്ത നി്റ്റെ
കണ്ണുകളുടെ ആഴങ്ങളില്‍
നോക്കി ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപനങളിലോ ...
നീ എന്നോട് പറയാതെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലോ എവിടെയായിരുന്നു ...
എനിക്കും നിനക്കുമിടയിലെ സത്യം
നാമറിയാതെ നമ്മള്‍ ഒളിപ്പിച്ചത് ....??'' .
.......................
''അല്ലയോ വഴി യാത്രക്കാര.. ...
നിനക്ക് എന്റ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം..??
എന്റ്റെ പ്രിയന്‍ ഇല്ലാത്ത ഈ താഴ്വരയില്‍
ഞാന്‍ ഒരു വാടിയ ചെമ്പകംപോലെ എന്ക്കിലും
അവന്റ്റെ ഒരു നോട്ടം മതി ചുവന്ന റോസയുടെ ഇതളുകള്‍പ്പോലെഎന്റ്റെ മുഖം ചുവക്കാന്‍..
അവന്റ്റെ ഒരു വാക്ക് മതി ...എന്റ്റെ കണ്ണുകള്‍
നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ തിളങ്ങാന്‍...
അവന്റ്റെ ഒരു നിശ്വസം മതി ....
എനിക്ക് ചുറ്റും മുല്ല പു‌വിന്റ്റെ
സുഗന്തം പരക്കാന്‍...................."
.........................
അല്ലയോ വഴി യാത്രക്കാര..
നീ അറിയുക......
"മുടിയഴിച്ച്, മുലപറിച്ച്
അഗ്നിനിര്‍ത്തമാടുന്നകണ്ണകിയെക്കുറിച്ച്
എഴുതുന്നതിനെക്കാള്‍ എനിക്കിഷ്ട്ടം
പുറത്തേക്കു വന്ന തേങലിനെ
നിശബ്ദമായി നെച്ചിലൊതുക്കി
പ്രിയനേ പുഞ്ചിരിച്ചു യാത്രയാക്കിയ
ഉര്‍മ്മിലയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ..."
"എനിക്കിഷ്ട്ടം ...
സ്വത്തമാക്കുവാനാവില്ല എന്നറിഞിട്ടും
ഒരു ആയുസ്സ്‌ മുഴുവന്‍
കണ്ണന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോറ്റ
ആ മീരയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ... ".
........................
''പ്രണയം എന്ന ദെവിക സക്കല്‍പ്പത്തെ വ്യഭിച്ചരിച്ചവനെചാട്ടവാര്‍കൊണ്ട് അടിച്ചു
നെറ്റിയില്‍ ആണിയടിക്കാന്‍ നീ
അറച്ചുനില്‍ക്കുന്നിത്തോളം കാലം
നിനക്ക് എഴുതി തീര്‍ക്കാന്‍
ഒരു കവിതക്കുംഅത് വായിച്ചു
എനിക്ക് കരയാനും മാത്രമായി
മലാഘമാര്‍ ഇനിയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ...
ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടെയിരിക്കും....''.
............................
''പട്ടു മെത്തയിലേക്ക്
നിന്നെ അനയിച്ചതിനെ
നീ ഒരിക്കലും പ്രണയമെന്നു
വിളിക്കരുതേ.........
പ്രണയം ശരിരം തമ്മില്‍ ഉള്ള
കൂടി ചേരല്‍ അല്ല....അത്
അല്മാവുകള്‍ തമ്മില്‍ ഉള്ള
കൂടി ചേരലാണ്ന്നു ഞാന്‍ ഇനി
എങനെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും...??''
......................
''പ്രിയനേ....
നീ അത്ഭുതങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കുംപ്പോള്‍
ഞാന്‍ നിശ്ശബ്ദതയുടെ കന്യാവനങ്ങളില്‍
നിന്റ്റെ കല്പെരുമാറ്റത്തിനായി
കാതോര്‍ക്കുകയാണ്......
കിരാത കരുത്തിന്റെ വനാന്തരഗര്‍ഭത്തില്‍,
എന്റ്റെ കണ്ണുകള്‍ നിന്നെ മാത്രം തേടുകയാണ് ..
മരുപരപ്പിന്റെ സാന്ദ്രമൗനത്തില്‍....
ഞാന്‍ നിന്നില്‍ ലയിച്ചു ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്...
................